Kalendarz Imprez

Cennik

Cennik

CENNIK BILETÓW JEDNORAZOWYCH NA SEZON 2021/2022

TRYBUNA WSCHODNIA

Bilet normalny (sektor C1, C2, C4, C5, C6): 25,00 zł;

Bilet ulgowy (sektor C1, C2, C4, C5, C6): 20,00 zł; (za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej / studenckiej);

Bilet dziecięcy (sektor C1, C2, C4, C5, C6): 1,00 zł (dzieci do lat trzynastu);

Bilet specjalny (sektor C1, C2, C4, C5, C6): 5,00 zł (kobiety, emeryci, renciści I, II i III grupy, weterani wojenni, osoby niepełnosprawne i poruszające się na wózkach inwalidzkich oraz ich opiekunowie);

Sektor VIP (C3): 100,00 zł (nie obowiązują żadne zniżki, bilet ma stałą cenę dla wszystkich zainteresowanych);

 


 
OBJAŚNIENIA

- Bilet normalny przysługuje wszystkim osobom dorosłym powyżej 18 roku życia. Powyżej 18 roku życia oznacza od dnia 18 urodzin;

- Bilet ulgowy przysługuje wszystkim uczniom i studentom do 26 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej/studenckiej. Do 26 roku życia oznacza do ostatniego dnia przed dniem 26 urodzin;

- Bilet dziecięcy przysługuje wszystkim dzieciom do lat 13.

- Bilet specjalny przysługuje emerytom, rencistom, I, II i III grupie niepełnosprawności, weteranom wojennym, osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich oraz wszystkim kobietom.

Proszę czekać - trwa ładowanie treści