Kalendarz Imprez

Cennik

Cennik

CENNIK BILETÓW JEDNORAZOWYCH NA SEZON 2017/2018


TRYBUNA WSCHODNIA


Bilet normalny (sektor A, B, C, D, E): 20,00 zł;


- Bilet ulgowy (sektor A, B, C, D, E): 15,00 zł (za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej / studenckiej);

 

Bilet dziecięcy (sektor A, B, C, D, E): 5,00 zł (dzieci do lat sześciu);

 

-Bilet niemowlęcy (sektor A, B, C, D, E): 1,00 zł (dzieci do lat trzech);

 

Bilet specjalny (sektor A, B, C, D, E): 10,00 zł (kobiety, emeryci, renciści I, II i III grupy, weterani wojenni, osoby niepełnosprawne i poruszające się na wózkach inwalidzkich).

 

 

TRYBUNA ZACHODNIA


Bilet normalny (sektor F, G): 25,00 zł;


Bilet ulgowy (sektor F, G): 20,00 zł; (za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej / studenckiej);


Bilet dziecięcy (sektor F, G): 5,00 zł (dzieci do lat sześciu);


Bilet niemowlęcy (sektor F, G): 1,00 zł (dzieci do lat trzech);


- Bilet specjalny (sektor F, G): 10,00 zł (kobiety, emeryci, renciści I, II i III grupy, weterani wojenni, osoby niepełnosprawne i poruszające się na wózkach inwalidzkich);


Sektor rodzinny (sektor SR): 40,00 zł (1 + 1, 1 + 2, 2 + 1, 2 + 2) - kobieta + mężczyzna;


Loża honorowa (sektor LH): 100,00 zł (nie obowiązują żadne zniżki, bilet na stałą cenę dla wszystkich zainteresowanych);


Sektor gości (sektor J): 25,00 zł.

 


OBJAŚNIENIA


- Bilet normalny przysługuje wszystkim osobom dorosłym powyżej 18 roku życia. Powyżej 18 roku życia oznacza od dnia 18 urodzin;


- Bilet ulgowy przysługuje wszystkim uczniom i studentom do 26 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej/studenckiej. Do 26 roku życia oznacza do ostatniego dnia przed dniem 26 urodzin;


- Bilet dziecięcy przysługuje wszystkim dzieciom w wieku od 3 do 6 lat. Od 3 do 6 lat oznacza od dnia 3 urodzin do ostatniego dnia przed dniem 6 urodzin;


- Bilet niemowlęcy przysługuje wszystkim dzieciom do lat 3. Do lat 3 oznacza do ostatniego dnia przed dniem 3 urodzin;

 


- Bilet specjalny przysługuje emerytom, rencistom, I, II i III grupie niepełnosprawności, weteranom wojennym, osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich oraz wszystkim kobietom;

Proszę czekać - trwa ładowanie treści